Ovde ce Voditelj teme evidentirati ocene sa treninga, kao i sliku sa datumom odrzavanja treninga.